Ramfalls Gamla Skola

Skolan byggdes på 1880-talet. Skolverksamheten upphörde 1924 när Ramfalls Nya Skola stod färdig. Huset används som bostad.