Svärdsvik, Svartmålen

Svärdsvik, Svartmålen
Valfrid Bengtsson, Augusta Lindblom.