Svärdsvik storgård 1973

Svärdsvik storgård 1973

Svärdsvik storgård 1973

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1973

Fotograf

Okänd