Svärdsvik Storgård

Svärdsvik Storgård

Svärdsvik Storgård

Tid för bildens tillkomst

1890 - 1910

Fotograf

Okänd