Skärlunda Norrgård

Skärlunda Norrgård

Skärlunda Norrgård. Gården fick senare brutet tak.

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1900

Fotograf

Okänd