Övrabo torp under Sjöbo, Fähus

Övrabo torp under Sjöbo, Fähus
Foto 1970 talet