Sjöbo, Berggården

Sjöbo, Berggården
Berggården, Sjöbo. Även det gamla huset är kvar. 1960-talet.