Boende Bjälnäs 1942 delbild b

Boende Bjälnäs 1942 delbild b
delbild b