Bjälnäs

Bjälnäs
Från vänster Gunnar Karlsson, ( Kaj Karlssons far), Märta och Johan Karlsson ( Kaj Karlssons farföräldrar) flankerar okänd dam.