Bjälnäs

Bjälnäs
I mitten Eva Andersson, cafét, flankerad av Märta och Johan Karlsson, Kaj Karlssons farföräldrar