Björnön Hembygdsföreningens styrelsemöte 1973

Björnön Hembygdsföreningens styrelsemöte  1973
Från Vänster, Stig Karlsson,Sören Andersson,Anders Polstam,Gudrun Oskarsson,Eva Andersson,Allan Oskarsson,Olof Karlsson Frank Häger Knäsittande

MER INFORMATION

Förvaring

Stig Karlssons bildarkiv