Ugglebo, Björnön

Ugglebo, Björnön
Till vänster Ida och Hulda Karlsson
Övriga på bilden Maria Alm svart hatt ,Gunhild Ekman( Mor till barnen), Ellen Bolling, herre okänd,Barn f.v.Elisabeth o Kerstin