Karlshamn

Det gamla torpet har ersatts av ny bebyggelse.