Not fiske i Landsnäs 1932-33

Not fiske i Landsnäs 1932-33
Fr. v. Arvid Polstam,Sander Polstam,överlärare Sjöö,Olga Polstam,Fru Sjöö,Ingrid Polstam  gift med Sander