Konfirmation 1953

MER INFORMATION

Förvaring

Stig Karlssons bildarkiv