Hällebo 1920

Hällebo 1920
Georg och Birgit Grip, Hällebo