Hällebo 1920

Hällebo 1920
Familjen Ernst Grip, Hällebo.  Arrenderade under åren 1917-1928.