Brädförning gavlarna på Södra Sand är besiktigat och klart! 


Höstens stora projekt – brädförning och skydd av väderutsatta timmergavlar på hembygdsgården Södra Sand har avslutats  – onsdagen den 30:de oktober!

M.Samuelsson Bygg-& Hantverk AB har varit entreprenör för projektet och Jesper Hultman har varit verkställande hantverkare på plats – i vissa lägen också med hjälp av kollegor.

Denna vecka i slutspurten har Jesper också haft extra hjälp av skollovsledige Albin Lenardo!

Antikvarie Mari Hagsten har besiktigat arbetena och godkänt dem med ”guldstjärnor”!

En godkänd besiktning är förutsättningen för att Länsstyrelsen utbetalar det utlovade stödet med 201.250:- kronor via Kultur- och Miljöbyggnadsenheten som fördelar ekonomiska medel från Riksantikvarieämbetet.

Vi inom hembygdsföreningen är väldigt glada för att vi har kunnat genomföra detta projekt med ovannämnda stöd – och vi bidrar själva med c:a 80.000:- kr i kontantmedel men också med en rejäl insats i ”Eget arbete”!

Flera medlemmar har bidragit med ideellt arbete i form av målning av såväl nya snickerier som upprustning av vindskivor på i stort sett alla byggnader. 
Ett riktigt lyft för helhetsbilden på Södra Sand. 
Kassören Jörgen Borgström har varit ledande för det ideella arbetet – kanske för att han är just kassör,,,,???

Slutredovisning tillsammans med Marie Hagstens slutbesiktningsprotokoll kommer att tillställas Länsstyrelsen senast måndag den 4:de november d.v.s. i god tid före sistadatum som är den 15:de.
Det är viktigt med att alla handlingar finns inne senast sistadatum annars ”brinner” stödet inne!

Text: Bo A Garpevik
Foto: Jörgen Borgström

ImageImageImageImageImage


 

Editerad av: Endel Tiitso (2019-11-07 18:45:48)