Arbetet på Hembygdsgården fortgår


Arbetet på Hembygdsgården fortgår och nu börjar man se slutresultatet.

ImageImageImage

Editerad av: Endel Tiitso (2019-10-22 12:05:46)