Malexanders Hembygdsförening

Medlemskap

Stöd föreningen genom att bli medlem.
Utan alla Er medlemmar, som med stort intresse stöttar såväl
ekonomiskt som med mycket ideellt arbete, skulle föreningen
inte kunna leva vidare.
Årsavgiften är fr o m 1 jan 2019 125:-/person eller hushåll, och
sätts in på vårt
bankgiro 767-3635.