Malexanders Hembygdsförening

Levande Gårdsmuseum

Under 2009 har vi i hembygdsföreningen arbetat med att i den gamla gården Södra Sand, som nu är hembygdsgård, åskådliggöra hur man levde och arbetade i Malexander under tidigare århundraden.

I ”logen” har vi i form av en utställning ordnat föremålen i avdelningar för: Skogsbruk och kolning, Jakt och fiske, Hantverk och Jordbruk.

I övriga byggnader har vi arrangerat föremålen så som det antagligen såg ut förr.

Vissa föremål har renoverats till användbart skick för att kunna visa hur arbetet gick till.

Information om guidning för grupper, klicka här !

De sex översta bilderna är från logen och de fyra nedersta
bilderna är från bostadshuset: