Malexanders Hembygdsförening

Historik & Stadgar

Föreningen bildades 1935 med uppgift att stärka intresset för hembygden och att vårda och visa natur, byggnader och inventarier samt att – i samverkan med andra föreningar och med myndigheterna – föreslå och hjälpa till att genomföra åtgärder som gagnar Malexanders invånare och gäster. Föreningen äger 18 hus. Varav 10 på hembygdsgården Södra Sand och 4 på andra platser i kyrkbyn. De övriga 4 husen finns på och vid Björnön i Modalen, 5 km nordväst om kyrkbyn.

  Stadgar sid 1 Stadgar sid 2

Föreningens ordförande:
Karl Hylander                   1935 – 43
Eric Fransson                   1943 – 50
Einar Karlsson                  1950 – 52
Stig Andersson                 1952 – 58
Nils Polstam                      1958 – 63
Anders Polstam                 1963 – 67
Jan Nygren                        1967 – 69
Olle Karlsson                     1969 – 94
Börje Ekman                      1994 – 97
Georg Johansson              1997 – 2002
Mats Andersson                 2002 – 2009
Leif Svensson                    2009 –