Malexanders Hembygdsförening

Hembygdsgården, Södra Sand

Malexanders hembygsgård ligger vid norra stranden av sjön Sommen i Malexanders by.
1951
beslutade en kyrkoförsamling i Malexander att skänka samtliga byggnader
på Södra Sand till Malexanders Hembygdsförening med följande villkor:
”Att hembygdsföreningen i ett värdigt skick sköter och underhåller
gården ifråga, samt att så långt i hembygdsföreningens förmåga
står, bevara den nuvarande gårdsexteriören oförändrad.”
1956 invigdes Södra Sand som hembygdsgård.
På gården finns totalt 10 byggnader. För karta, klicka här !

Fotogalleri, klicka här !

Södra Sands huvudbyggnad, bilden är tagen 1971.