Malexanders Hembygdsförening

Byggnader

Malexanders hembygdsförenings byggnader

Föreningen äger 18 hus. Varav 10 på hembygdsgården
Södra Sand och 4 på andra platser i kyrkbyn. De övriga 4 husen finns på och vid
Björnön i Modalen, 5 km nordväst om kyrkbyn.

Södra Sand

Södra Sand är Malexanders Hembygdsgård. Gården ligger på sin
ursprungliga plats invid Sommens strand.
Bilden som visas här är tagen 1923
då gården fortfarande var i bebodd och brukades

Tåbo

Klockaregården ligger nordost om kyrkan och byggdes1858. Huset
har använts som
klockarebostad, skola och sockenstuga. I dag inrymmer den två
lägenheter och
sockenstuga/museum. Bilden är tagen 2009.

Gatstugan

Gatstugan ligger vid den gamla landsvägen mitt i Malexanders by
invid caféet.
Bilden som visas är tagen 1938 men huset ser ut på samma sätt
idag fastän lite ”åldrat”

Björnön

Björnön är en gamal gård med ursprung från xxxx. Gården beboddes
fram till på 60-talet av Hulda och Ida. Idag är gården restaurerad och används
som sommarnöje.

Madstugan

Foto från Madstugan i Mo. Bilden är tagen 1940