Malexanders Hembygdsförening

Omläggning av spåntaket (sticketaket)

Arbetet utfördes av hantverkare med specialkunskap om gamla byggnadsmetoder med antikvarisk tillsyn via Östergötlands Museum.

Vi får stöd från EU via landsbygdsprogrammet 2014-2020. Detta program finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Medfinansiär är Länsstyrelsen i Östergötland genom Kultur-och samhällsbyggnadsenheten. Hembygdsföreningen själva finansierar 10% av totalsumman.