Malexanders Hembygdsförening

Årsmötet 2018

Knappt 30 personer hade mött upp på årsmötet. Mötet leddes av ordförande Leif Svensson. Han gick igenom verksamhetsberättelsen och kommenterade aktiviteterna 2017.

Årsmötesdeltagarna

Årsmötesdeltagarna

Den som vill veta mer kan läsa Återblick 2017 eller referaten under fliken Aktiviteter 2017 här på hemsidan. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten 2017. På samtliga poster blev det omval utom i valberedningen, där Inga-Britt Andersson avsagts sig omval.

Ekonomin visade ett stort överskott för 2017. För 2018 planeras större renoveringsarbeten både i Tåbo och på Södra Sand. Medlemsavgiften för 2019 höjs till 125 kr föranlett av att Hembygdsförbundet höjer den avgift, som vi betalar.

Elisabeth Ekman, Leif Svensson och Jörgen Borgström

Sockenvandringen planeras ske den 19 maj och går från Gripenberg via Övrabo till Våkthult.

Sommarodden är i tidig planeringsfas och planeras ske under första helgen i augusti.

Efter fikat presenterade Endel Tiitso några inslag från vår hemsida: sommarens dop av nya sommaskepet, kartapplikationen som visar gamla namn på hus i byn och vårt utbud av filmer till försäljning.

I bildgalleriet PIWIGO visades nyinlagda bilder och den nya funktionen, som  på kartor visar var fotografierna tagits. Man aktiverar funktionen genom att klicka på en jordglobsymbol. (vid röda pilen på skärmbilden nedan)

kartfunktionen i bildgalleriet PIWIGO