Malexanders Hembygdsförening

Aktiviteter 2018

Planerade aktiviteter 2018

Traditionella festligheter Midsommar och Sommarodd, fortsatta guidningar och fortsatt Loppis, kanske ännu en bild -och filmkväll. Sockenvandring. Omläggning av logtaket på Södra Sand. Fler bottenstockar på våra hus behöver också bytas ut. Målning av Tåbo.

Studiecirkel om gamla foton i Sockenstugan.

Tisdagsträffar på Södra Sand mellan 09-12 (vår-sommar-höst) –  där kan allt hända och dit är alla välkomna att delta i vår gemenskap. Medtag fika!