Malexanders Hembygdsförening

Sockenvandring 2017

I strålande försommarväder genomfördes årets sockenvandring med ett 20 – tal initierade och intresserade deltagare. Längs vår vandring fick vi information av ägarna till de gårdar vi passerade vilket gjorde årets sockenvandring till en helt unik kulturupplevelse. Stort tack till Sven i Berggården och Elisabeth Ekman för deras planeringsarbete.

Jörgen BorgströmFotograf: Jörgen Borgström

Samling på Malexanders torg

Jörgen BorgströmFotograf: Jörgen Borgström

Gamla affären i Gripenberg, fint renoverad av Lage och Anette Svensson

Jörgen BorgströmFotograf: Jörgen Borgström

Gamla affären i Gripenberg, fint renoverad av Lage och Anette Svensson

Jörgen BorgströmFotograf: Jörgen Borgström

Endel Tiitso berättar om vägbyggen och gränskonflikter i mitten av 1700-talet

Stig Karlsson berättar om Gripenberg, andra från vänster är Lage Svensson

Elisabeth Ekman berättar om sin gård, Skärlunda Södergård

Lars-Göran Karlsson berättar om sin gård, Skärlunda mellangård

PerArne Löfving berättar om sin gård, Skärlunda Norrgård.

Vi gick Moos gamla kyrkväg/skolväg mellan Skärlunda och Moo

Sture Bolling berättar om sin gård, Moo Storgård

Berit Hyland (till vänster) tog emot vid Björnön

Fikapaus vid Björnön