Malexanders Hembygdsförening

Årsmötet 2017

årsmötesdeltagarna

Knappt 40 personer hade mött upp på årsmötet. Mötet leddes av ordförande Leif Svensson. Han gick igenom verksamhetsberättelsen och
kommenterade aktiviteterna 2016.

Elisabeth Ekman, Leif Svensson och Jörgen Borgström

Den som vill veta mer kan läsa Återblick 2016 eller
referaten under fliken Aktiviteter 2016 här på hemsidan.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten 2016.

För året 2017 planeras ett lika fullmatat program som under 2016.
Sockenvandring i maj, tidpunkt och sträcka bestäms senare.
Midsommarfest fredagen den 23 juni
Foto/Filmafton i juli.
Sommarodden onsdagen den 2 augusti

Leif välkomnade fler och gärna yngre förmågor att deltaga i tisdagsaktiviteterna på Södra Sand. Efter fikat underhöll Kalle Bäck med ett kåseri om svärmödrar. En klassisk konflikt som undviks om de yngre tar för sig mer och de äldre håller igen lite trots mångårig erfarenhet. Tänkvärt !

Kalle Bäck