Malexanders Hembygdsförening

Aktiviteter 2017

Planerade aktiviteter 2017

Traditionella festligheter Midsommar och Sommarodd, fortsatta guidningar och fortsatt Loppis, kanske ännu en bild -och filmkväll. Sockenvandring. Under förutsättning (och med förhoppning om) att erhålla delbidrag planeras omläggning av logtaket på Södra Sand. Fler bottenstockar på våra hus behöver också bytas ut.

Tisdagsträffar på Södra Sand mellan 09-12 (vår-sommar-höst) –  där kan allt hända och dit är alla välkomna att delta i vår gemenskap. Medtag fika!