Malexanders Hembygdsförening

Glädjande besked – EU-stöd till Hembygdsgården

Malexanders Hembygdsförening har fått det glädjande beskedet att få stöd från EU för omläggning av logtaket på hembygdsgården Södra Sand.
Det är ett stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020. Detta program finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Medfinansiär är Länsstyrelsen i Östergötland genom Kultur-och samhällsbyggnadsenheten.

Hembygdsföreningen själva finansierar 10% av totalsumman 302.500:-

Vykort Malexander
Södra Sand Från kyrkan 1940-talet

Arbetet kommer att utföras av hantverkare med specialkunskap om gamla byggnadsmetoder samt med antikvarisk tillsyn via Östergötlands Muséum.

Då det är viktigt att stickorna som ska läggas på taket tillverkas av träd fällda i vinter/vårtid kommer arbetet i sin helhet att utföras under tiden mars till maj 2018.

Syftet med projektet är att bevara en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Läs mer om EU;s JORDBRUK och LANDSBYGDSUTVECKLING genom att klicka här.