Malexanders Hembygdsförening

Påminnelse: Sockenvandring lördagen den 20 maj

Sockenvandringen kommer i år börja i byn Gripenberg och passera gårdarna Skärlunda och Moo och avslutas vid Björnön. Vi samlas på Malexanders torg kl 9. Medtag fikakorg. Väl mött!
Häradskartan