Klockarängen i Madesjö


Klockarängen är den vackra hagen bakom kyrkstallarna i Madesjö. Marken ägs av Växjö stift. Föreningen har ideellt vårdat platsen i decennier, vi vädjar till alla att vårda vårt fina arv så att fler framöver kan njuta av platsen.

 Det är gott om mäktiga gamla ekar på ängen. Du kan läsa om Klockarängen i Nybro kommuns Naturguide 2011

Image

Beskrivning: Loftboden Fotograf: BG

Loftbod från Brånahult

Den stora, vackra loftboden är flyttad till Klockarängen från Brånahults  f  d gästgivargård, förmodligen på 1970-talet. Loftbodar har funnits sedan medeltiden och de användes för lagring för att förvara  mjöl, spannmål, lingon, torkad och saltad mat och liknande i stora träfat och tunnor. Loftboden är ovanligt stor och har  därför också kunnat hysa en extra nattgäster, vilket kunde behövas på ett gästgiveri. Från början var den förmodligen inte rödfärgad. I våra trakter finns det nu inte många loftbodar kvar, förr fanns de på alla gårdar.

Loftboden utsattes för skadegörelse hösten 2018, alla fönster slogs sönder, dörrar bröts upp och klotter skadade byggnaden. Alla måste nu hjälpas åt för att fortsatta bevara  loftboden för framtiden och också berätta om hur fantastisk denna byggnad är.  

Image

Satsning på insekter - ekoxar och ekbockar m fl

Sedan 2015 pågår ett kommunalt projekt EKoTOPen i ängen för att rädda ekoxar och andra sällsynta insekter och växter. Projektet drivs av kommunen, med hjälp av bidrag och sponsoring. Just själva EKoTOPen är byggd av död ved som en spiral.
 

Image
 

Hela området har en rik fauna och flora och är ett omtyckt utflyktsställe.
På våren är ängen fylld av blommor och utsikten över fågellivet på maderna en upplevelse. På hösten färgas naturen.

Image
Beskrivning: Klockarängen om hösten Fotograf: Birgitta Gustafsson
Image
Beskrivning: Danskekarna Fotograf: birgitta

Vid vägen mot Riddaretorp, nära Klockarängen, finns Danskekarna. Traditionen säger att kungens trogna knektar hängde danskar där under Kalmarkrigen 1611-1613.

Förening:

Madesjö-Örsjö-Kristvalla hembygdsförening

Ändrad av: Birgitta Gustafsson (2021-06-10 15:05:18) Kontakta föreningen
Skapad av: Birgitta Gustafsson (2018-05-20 08:51:01) Kontakta föreningen