Byggnadsminne 2019


Image

Lagom till vårt 60:e midsommarfirande kom byggnadsminnesförklaringen från länsstyrelsen i Kalmar. Det innebär att prästgårdens sju byggnader inte får ändras eller rivas utan länsstyrelsens godkännande.

Syftet med byggnadsminnesförklaringen är att prästgården  ska stå kvar så att vi kan uppleva och förstå viktiga delar av vår gemensamma historia, enligt länsantikvarie Birgitta Eriksson i Smålandsnytt den 14 juni.

Kalmar län har 126 byggnadsminnen och miljön vid Kristvalla gamla prästgård visar hur en prästbostad såg ut i början av 1900-talet.  Föreningens arbete med att få gården byggnadsminnesförklarad har letts av Monica Björklund. Midsommarafton 2019 spikade Lotta Lampke från länsstyrelsen upp en plakett på huvudbyggnaden som bevis på statusen som kulturminne.

Förening:

Madesjö-Örsjö-Kristvalla hembygdsförening

Skapad av: Birgitta Gustafsson (2023-04-28 20:44:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Birgitta Gustafsson (2023-04-28 20:51:04) Kontakta föreningen