Årsmöte

Tisdagen den 15 juni hölls årsmöte  i Klockarängen.

Det blev ett fysiskt möte en vacker afton i ängen. Mötet inleddes med en tyst minut för nyligen avlidne Olle Madeland, som under ett långt liv på många sätt, inte minst genom Hembygdskrönikan bidrog till föreningens verksamhet. 

Kenneth Pettersson blev fortsatt vald till ordförande. Styrelse m fl valdes

Lotta och Roy presenterade sommarens aktiviteter kring muséet. Muséet är öppet 29 juni--4 september. Det kommer att bli flera dagar med "Levande rum" då ideella krafter presenterar olika miljöer. Förhoppningvis  kan vi med fler ideella krafter hålla museet öppet i sommar. Vill du hjälpa till så finns det plats för dig., kontakta i [email protected]

 

Som medlemsförmån kan du i år, betala för en och komma två till hembygdsmuséet och Luffarmuséet i Boda, du som är medlem måste då hämta erbjudandet i muséet.

Stenmalet  vete eller rågmjöl från Kristvalla prästgårds skvaltkvarn kommer även iår att säljas i museet för 30 kr/ kg.

Kolla om du löst ditt medlemskap i föreningen, 100 kr per medlem, bankgiro 5750-0688, även swish 123 552 45 17, och skriv ditt namn och gärna e-post om du har.

Hembygdskrönikan kommer att ges ut först i december. Vill du bidra kontakta Görel Eriksson, [email protected]


Förening:

Madesjö-Örsjö-Kristvalla hembygdsförening

Ändrad av: Birgitta Gustafsson (2022-01-18 19:35:15) Kontakta föreningen
Skapad av: Birgitta Gustafsson (2020-08-16 19:08:15) Kontakta föreningen