Pandemin gör att program ställs in

Vi  måste alla bidra till att bromsa smittan. Myndigheternas rekommendationer gäller tillsvidare.  Föreningens planer har därför drastiskt ändrats och en stor del av vår verksamhet har fått ställas in.

  • Byvandringen är skjuten på framtiden, förhoppningsvis kan vi göra den i höst
  • All verksamhet, inklusive Midsommarfest, Midsommargudstjänst och Bo på hembygdsgård i Kristvalla är inställda
  • Helgmålsbön vid Franses stuga är inställd
  • Levande museum i Madesjö hembygdsmuseum  är inställt. Men  Museet är öppet 30 juni 29 augusti tisdag-lördag.
  • Stallslöjdarna är inställt
  • Hembygdsfesten i Madesjö är inställd

Föreningen kommer att försöka ordna ett årsmöte eftersom det blev inställt i mars. Vi siktar nu  på den 30 augusti vid kyrkstallarna.


Editerad av: Birgitta Gustafsson (2020-06-12 07:38:46)