Årsmöte planeras

30 August 2020

I våras var vi tvungna att ställa in vårt årsmöte på grund av pandemin. Styrelsen kommer att göra ett försök att genomföra ett årsmöte med de de anvisningar om samlingar som myndigheterna ger oss. Mötet kommer i så fall att hållas vid Norra stallarna, utomhus den 30 augusti, kl 15.00. Mer information kommer när tiden närmar sig.


Editerad av: Birgitta Gustafsson (2020-05-26 18:43:11)

Madesjö-Örsjö-Kristvalla Hembygdsförening

Plats: Utomhus vid Norra stallarna

Börjar: 30 August 2020 15:00

Slutar: 30 August 2020 16:00