Innehåll i Mörlunda-Tveta Hembygdsförenings skrifter


1  1980                 Historik över Mörlunda och Tveta. Hembygdsparken Blåbärskullen. Fornminnen med karta. Gamla hantverk. Bygdedräkter.

11  1982               Bygden och dess innevånare omkring sekelskiftet 1900. Promenad längs Stationsvägen och Gamla Sockenvägen mot Tulunda. Området kring Kyrkan. Solvnota för  Mörlundadräkten.      

111  1984             Emån och Emådalen. Översvämningar genom tiderna och upprensning. Ett stycke järnvägshistoria. Jakt i Mörlundabygden.

1V    1986             Berättelser om Tvetabygden. Duvekulla kyrkväg med karta. Lundtorp. Företag och handel i Torps by.

V      1988             Historik över Mörlunda socken. Byggnation av kommunalhus och ålderdomshem. Stora Aby, namn på byns gårdar och övrig bebyggelse, rivna boplatser samt foton.Berättelser om gårdarna i området.

V1     1990            Kyrkbygge i Mörlunda församling. Näshult. Åkerö.

V11    1992           Sture Sinnerdal: " På Herr Svens tid när Seffri var lagläsare i Asbyland", om fastighetsbildningen, skatter mm. Vargen under 1800-talet. Borg och Bölö byar. Mossebo                 by. Folkhögskola 1903 -05 vid Mörlunda station.

V111  1994           Tigerstad och Tulunda byar, fastighetsuppgifter och historier om byarna och dess innevånare. Bygdeberättelser från Mörlunda.   

1X       1997           Skolhistorier från Mörlunda och Tveta socknar.

Förening:

Mörlunda-Tveta Hembygdsförening

Skapad av: Christer Adolfsson (2018-12-04 19:04:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christer Adolfsson (2019-01-13 11:55:55) Kontakta föreningen