a Inlagring av bilder till föreningens databas har stoppats.

Föreningens bildarkiv innehåller idag 128.000 filer/bilder. 12.800 mappar. Styrelsen har beslutat att stoppa mer inlagring av data.

Beslut har tagits att strukturera om vår databas.

Alla dessa bilder ska i ett första steg omgrupperas till 426 mappar med c:a 300 filer / bilder i varje mapp.

 Ett gigantiskt arbete som förutsätter att många medlemmar är villiga att delta i

 

Image

 


Förening:

Mörlunda-Tveta Hembygdsförening

Ändrad av: Christer Adolfsson (2020-10-12 07:27:19) Kontakta föreningen
Skapad av: Christer Adolfsson (2020-06-09 07:45:12) Kontakta föreningen