Bli medlem

 Bli medlem i

Mörlunda-Tveta Hembygdsförening

 

Vi vädjar till alla medlemmar att utnyttja möjligheten att betala medlemsavgiften 2023 via något av nedanstående alternativ.

Medlemsavgift 100 kr    2023

Bankgiro  5900 - 5546

SWISH   123 260 26 47

Glöm ej ange namn + adress + telefon

 

TACK FÖR DITT STÖD !