Styrelsen


Ordförande: Gun Jarnedal

Sekreterare: Agne Olausson

Kassör:         Knut Stensli

Muséichef:   Reinert Lindblom

Webmaster: Ulla Olausson

Ledamot;      Annbritt Jarnedal

Ledamot;      Klaus Peters

Ersättare:     Urban Johansson och Birgitta Krischansson

Revisorer:     Anders Berholt & Erling Christensson

Ersättare:      Benny Karlsson

Valberedning: Viola Johansson och Olle Krischansson.

Editerad av: Ulla Olausson (2019-11-11 14:36:54)