Styrelsen


Ordförande: Gun Jarnedal

Vice ordförande och sekreterare: Annbritt Jarnedal

Kassör:         Knut Stensli

Muséiföreståndare:   Reinert Lindblom

Ledamot;      Agne Olausson

Ledamot;      Klaus Peters

Ledamot:      Lena Karlsson

Ledamot:      Martin Karlsson

Ersättare:     Urban Johansson och Birgitta Krischansson

Revisorer:     Anders Berholt & Erling Christensson

Ersättare:      Benny Karlsson

Valberedning: Saknas

Webmaster:  Ulla Olausson

Förening:

Lyse Hembygdsförening

Skapad av: (2016-04-11 13:27:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lyse Hembygdsförening (2021-01-13 19:27:38) Kontakta föreningen