Böckersboda

Böckersboda Byalag

De boende i Böckersboda bildade 2001 ett Byalag, som vårdar området och har diverse aktiviteter t ex Julmarknad, andra söndagen i December.

Utbildade guider inom Byalaget åtar sig visningar i Hembygdsgården hus och och berättar om Skeppssättningens historiska bakgrund.

Endast 500 meter från Böckersboda har Göta Kanals Västgötadel sin sträckning. Göta Kanal som år 2000 utsågs till årtusendets Svenska byggnasverk. Här finns också Norrqvarns slussområde med sevärda lämingar från kanalbyggnadstiden 1810 – 1822. Norrqvarn var en stor arbetsstation och området är klassat som riksintresse.
Även här guidar Byalaget.

Vi ställer gärna upp och berättar, och är ni intresserade av guidning, kontakta
Kjell Karlsson tel: 0501 – 505 21 alt 073 – 814 5380

Böckersboda gamla by, ett kulturhistoriskt område ligger på Källbo ås ca 3 km sydost om Lyrestads samhälle.

Här är också flera gamla hus. En av gårdarna i Sörgården har ett boningshus byggt 1674. Gården har varit i samma släkts ägo i nio generationer. Den sista av släktgrenen Ellen Karlsson, allmänt kallad BäckesEllen, lät upprätta ett testamente där hon lämnade hela sin fastighet till Lyrestads Församling.

Ellen avled 1983. Husen disponeras av Lyrestad Sockens Hembygdsförening som hembygdsgård och vid midsommar anordnas en Hembygdsdag som blivit tradition.

I direkt anslutning till Hembygdsgården och Skeppssättningen är ett f.d.Missionshus. Det uppfördes helt på ideell väg av bygdens Missionsvänner och stod klart för invigning 1902 med två möteslokaler och lägenhet på övervåning.

 

DSC_8589

Under följande år bedrevs en livlig verksamhet som dock avtog in på 1980-talet och sista officiella misionsmötet hölls 1985. Missionsförsamlingen ansåg sig tvingade att sälja och Böckersboda cementvarufabrik köpte 1989, sålde i sin tur 1999 till Hembygdsföreningen.

 

DSC_8587

Hela denna del av Sörgårdens mark, Roparebacken med Skeppssättningar, BäckesEllens stuga och ladugård, gamla Missionshusets tomtplatser är fridlysta.

Eva Eklund, en av våra guider i Böckersboda

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter