Lungsunds Hembygdsförening, nutid och framtid


Lungsunds Hembygdsförening, nutid och framtid

Föreningen bildades 1933 och 10 år senare anskaffades den första hembygdsgården, den Smedbergska gården intill Missionshuset, mitt i Lungsunds kyrkby. Denna första hembygsgård var ditflyttad från Bjurtjärn och hade på så vis ingen anknytning till bygdens äldre historia. Där förvarades dock en omfattande samling föremål av stort intresse. Bl.a. fanns där en ekstock och en flintyxa som man funnit i trakten. Dessa föremål och bronsåldersgravarna vid Lungälvens utlopp tyder på att det fanns människor längs Lungens stränder redan för över 3000 år sedan.

När hembygdsföreningen 1982 förvärvat Berget till ny hembygdsgård flyttades föremålen från den gamla och finns nu att studera i den omgjorda ladugården på Berget. Under 1980-talet utförde några av Hembygdsföreningens medlemmar en omfattande upprustning av Bergets byggnader. Dessutom iordningställdes och katalogiserades gårdens rika inventarieskatt, varav en del finns utställd i stall och snickarbod. Där kan man förutom gamla jordbruksredskap även beundra vargspjut och vargfälla. I ladugården finns den bössa som i slutet av 1800-talet fällde Lungsunds sista (senaste?) björn.

1999 gjordes med stöd av statligt anslag en storrenovering av sädesmagasinet, taket på logen och ett uthus. Körvandringen försågs med ett nytt och vackert sticktak. Under det gångna året har upprustningen fortsatt tack var huvudsakligen ideella insatser: bl.a. har logen fått nytt golv, markdränaget förbättrats och ett antal träd och buskar har röjts bort.

Genom Värmlands Hembygdsförbund har en ingående inventering av Berget skett, varvid hembygdsgårdens unika historia, vackra läge och värdefulla inventarieskatt åter påpekades. Denna inventering ligger som grund till en ny ansökan om fortsatt renovering med anslag från EU. Beviljas denna ansökan kommer framtida insatser att fokuseras på mangårdsbyggnaden och brygghuset.

I föreningens traditioner ingår årligen återkommande högtidsmöten och fester. I början av augusti firas hembygdsfest med underhållning av kända artister och i december hålls en julmarknad, som blivit allt mer välbesökt. Valborgsmässoeld med tal och sång är en ny tradition och verkar bli bestående. En söndagsmorgon i början av juni är det Otta på Berget och under juli firas tre gudstjänster i sommarkväll. Några småfester under somrarna kan nu utvidgas med dans på det nylagda loggolvet.

Föreningen har ca 170 medlemmar och alla som har anknytning eller intresse för bygden är välkomna, oavsett var på jordklotet man bor. Lungsundsättlingar finns spridda över hela världen som bl.a. den amerikansk skådespelerskan Julia Roberts.

 

Lungsund i februari 2001

Nils Regnström

 

 

Förening:

Lungsunds Hembygdsförening

Skapad av: Lena Olsson-Larsson (2018-11-28 12:57:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lena Olsson-Larsson (2018-11-28 13:21:09) Kontakta föreningen