Lungsunds Hembygdsförening har genom bidrag kunnat lägga nyttsticktak på Körvandringen på Hembygdsgården.1. Stöd från Jordbruksverket, Landsbygdsprogrammet 2014-2020.Stödet för Landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar frånEuropeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.2. Vi har även fått bidrag från Länsstyrelsen i Värmland förFörvaltning av värdefulla kulturmiljöer.3. Bergslagens Sparbanksstiftelse har även bidragit.Sammanlagt har vi fått bidrag på 113.471:-

 

 

 

 

 

 

 

 


Förening:

Lungsunds Hembygdsförening

Skapad av: Kenneth Bergkvist (2022-11-05 23:12:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Bergkvist (2022-12-08 15:03:39) Kontakta föreningen