Dataskyddslagen


Lundby Hembygdsförening hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).  För att kunna föra register och kommunicera med medlemmar sparar föreningen följande personuppgifter: namn, telefonnummer, adress och mejladress. Personuppgifterna raderas i samband med att medlemskapet avslutas.

Editerad av: Anders Derneryd (2019-04-10 18:34:16)