Stipendium till Mats Helmersons minne.


Mats Helmerson föddes på Torpön i sjön Sommen o har arbetat med bilder, reklamblad o kataloger.
Mats o familjen bodde sedan länge i Jönåker.
Mats blev ofta anlitad o engagerad i ortens föreningar att framställa skrifter, blad o affischer.

Mats hade en konstnärlig gåva (självlärd) som var mycket uppskattad i bl.a. de natursköna bilderna i olja och akvareller.

Mats var noggrann o omsorgsfull o spred härlig trivsel omkring sig med sin underfundiga humor.

Efter Mats Helmersons hastiga bortgång hösten 2010. Beslutade Lunda Hembygdsförening och Jönåkers Idrottsförening instifta ett stipendium för att hedra Mats minne o ge en uppmuntran till våra ungdomar.

Stipendiet utdelas till två elever i ämnet bild, en flicka och en pojke i årskurserna 4-6 i Jönåkers skola.

Stipendiater 2020:

Celvin Mattsson, årskurs 4.

Arvid Lyktberg, årskurs 4.

Stipendiater 2019:
Vanna Karlsson , årskurs 6.
Motivering:
Du har arbetat med färgpennor och blyerts på ett balanserat sått. Ditt färgval har resulterat i en bild som känns ljus och glad. Du har jobbat med detaljer som framhäver den teckning.

Melvin Bjerlemo, årskurs 5.
Motiveringen:
Din oljepastell teckning har ett kraftfullt uttryck, med dova färger som skapar en speciell stämning i bilden. Tekniken med lager på lager gör att teckningen får ett djup.

Stipendiater 2018:
Amanda Ribbegård, årskurs 5.
Motivering:
Du har arbetat med akrylfärg på ett mycket fint sätt, med ljusa klara färger som harmonierar väl med varandra. Du har arbetat noggrant med penselteknik och skuggningar.

Sandy Susaeg, årskurd 5.
Motiveringen:
Med inspiration av Kandinsky har du fångat varma och kalla färger i din oljepastellmålning. Din komposition är välgjord och drar verkligen till sig blicken.

Stipendiater 2017:

Matilda Kedman, årskurs 5.
Motivering:
Du har använt dig av pointillismen som målteknik, och lyft fram detaljer i din bild på ett vackert sätt. Du har arbetat med olika nyanser för att skapa en fin helhet, där färgerna kombineras uttrycksfullt.

Tone Sjöberg, årskurs 6.
Motivering:
För att du på ett fint sätt i denna bild har använt dig av pastellfärger, för att skapa ett uttryck där färgerna verkligen samspelar och får motivet att framträda. Du har ett säkert öga för färgsättning.

Stipendiater 2016:

Abdulmajid,                                                                                     Motivering:                                                                                                                                          För noggrannhet och väldigt väl utnyttjande av målartekniska detaljer där du fångat glimten i ögat.

Saga Skeppstedt,                                                                                                                                       Motivering:                                                                                                                                           Du lyckas skapa uttrycksfulla bilder med stor känsla. Genom att använda dig av olika färgnyanser bygger du upp vackert djup i dina bilder med starkt uttryck, du visar stor känsla för naturens former.

Stipendiater 2015:

Ida Freud, årskurs 6.
Motivering:
För noggrannhet och väldigt väl utnyttjandet av ”vått i vått” teknik där du verkligen fångat ljusets specifika skiftningar i naturen.

Felix Olsson, årskurs 4.
Motivering:
För stor känsla av formgivning och uttrycksfullt målat med speciell teknik, där du visar känsla för naturens former.

Stipendiater 2014:

Ellinor Bohlin, årskurs 6
Motivering:
För bildskapande där du fångar känsla och stämningar med ett uttrycksfullt bildspråk. Du visar att du behärskar flera olika målningstekniker och material på hög nivå.

Johannes Källström, årskurs 4.
Motivering:
För ett fantastiskt och uttrycksfullt bildskapande med personlig touch, där du visar att du behärskar flera olika målningstekniker och material på hög nivå.

Stipendiater 2013:

Felicia Karlsson
Motivering:
För ett uttrycksfullt bildskapande med personlig touch. Där Du visar att Du behärskar flera olika målningstekniker och materiel på en hög nivå.

Kristoffer Sjöberg
Motivering:
För bildskapande där Du fångar känsla och stämningar med ett uttrycksfullt bildspråk. Du visar att Du behärskar flera olika målningstekniker och material på hög nivå

Stipendiater 2012:
Miranda Falk
Simon Persson

Stipendiater 2011:
Julia Gustavsson
Motivering:
Visar en konstnärlig talang. Använder sig av färgskiftningar o nyanser i sitt målande, utnyttjar perspektiv o detaljrikedom. Är noggrann o lägger ner mycket tid på sitt bildskapande.

Simon Akselsen
Motivering:
Visar talang för det bildspråkliga uttrycksättet.
Får fram detaljer o skiftningar i färg o form genom att användasig av olika målningstekniker o material.

Editerad av: Stig Göransson (2020-09-08 04:26:18)