Geocaching i Lunda.


Geocaching är en sysselsättning som passar alla som äger en bärbar GPS-enhet. Man kanske kan kalla det för en modern version av att gömma nyckel eller skattjakt. Någon gömmer en burk eller liknande någonstans, med en loggbok och en penna som viktigaste innehåll.
Så nogranna koordinaterna som möjligt till gömman publiceras, ibland tillsammans med ledtrådar, på en webbplats på Internet. Intresserade kan sedan leta upp gömman, geocachen, och anteckna sig i loggboken.
När man är uppkopplad nästa gång loggar man också på sidan på nätet, så att alla kan läsa loggarna.
För mer information om geocaching och registrering se hemsidan: www.geocaching.se

Här redovisas några cachar som är utlagda i Lunda.

Fläderblommor i Kiladalen GC2CYRC
N 58° 42.529 E 016° 47.308
Lasätter finns med på den s.k. Ryska kartan som återfanns i Sibirien mot slutet av 1700-talet. Kartan är troligen tillkommen åren 1623-1625 och har påbörjats inför Sigismunds befarade angrepp. Detta tyder på att Lasätter är en av de äldsta gårdarna i Lundaskog. Kyrkligt sätt fick Lasätter namnge en egen rote, Lasätters rote, från 1830-talet. Tidigare ingick Lasätter i Törsta rote och före 1788 i Skogsroten.
Lasätter Gård har sedan 1980-talet varit känd för sin flädersaft, då de första fläderbuskarna planterades.
Gården ligger i anslutning till Kiladalen, strax väster om Nyköping, nära havet och skogen mitt i kulturbygden vid Fadabäcken.
Här fortsätter man nu traditionen med att hantverksmässigt tillverka bl.a. fläderblomssaft och marmelad.
Det framställs smakrika produkter av blommor och bär från denna fläderodling som nu är under föryngring.
Cachen är placerad med markägarens tillstånd i kanten av fläderodlingen.

Kolarkojan, ruin GC2AMBF
N 58° 40.106 E 016° 43.617
Var det den här kolarkojan som enligt en sägen. Två jägare och en knekt hade legat över i när de var upp mot Nävsjön. Enligt skrönan berättades det att skogsfrun kom på besök under natten, och såg männens bössor. Hon blåste i knektens bössa, sedan gick hon ut. Hon var då som en ihålig gammal ek baktill. På morgonen tog knekten sin bössa och sköt i luften, och se, en stor präktig skogsfågel kom nerdimpande framför hans fötter.
Se upp för skogsfrun!

Eller kan det vara Erik Perssons kolarkoja. Han som odlade upp gården Lida. Enligt uppgift från kartan på lantmäteriet, upprättad 1819, kolade han också utöver att bryta mark för odling.
Kommer att tänka på Dan Anderssons. ”Visa vid kolvakten”, som lyder:
- Svart smyger natten kring stenströdda land - somna ej, somna icke in! Om du somnar kan du väckas av en helvetesbrand och den brödlöses sorg blir din -.

Additional Hints (Decrypt)

Pnpura yvttre fxlqqnqnq söe erta v xbwnaf ryqfgnq föqen fvqna.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Vargmark GC28J2T
N 58° 41.274 E 016° 41.162
Vargmark i Sörmland - där jordbrukslandskapet tagit slut och går över i Kolmårdenskogarna.
Mitt i skogen reser sig en stenås från ingenstans. I åsens västra del har ett militärförråd varit placerat för länge sedan. Åsen syns från näraliggande skogsbruksväg. Varg sågs här 2007. Senast varg sågs i Sörmland (då detta skrivs våren 2010) var 2009 men flera mil norrut från denna plats. Det rör sig om enstaka individer som rört sig söderut genom Sverige och hamnat i dessa trakter - dom överlever inte ensamma. Men skulle vargen någon gång återetablera sig är nog dessa marker perfekta. På behörigt avstånd från jordbrukstrakter och gott om vilt i dessa stora skogar.
NOTE: för att komma hit bör du köra via sjön Enarn (någon km öster om Cashen).

Additional Hints (Decrypt)

Seåa ra cyngf aäen åfraf uötfgn chaxg: tå are cå abeen fvqna. Pnpura yvttre vafgbccnq haqre rafnzg xyvccoybpx fxlqqng seåa erta. Flayvt v eägg ivaxry seåa abee nyygfå. Pnpura: Ivgoyå selfyåqn vaaruåyynaqr ivaxbex, genyyfxehi, xbggr, gäaqfgvpxnfx + oybpx/craan (aäe qra cynprenqrf 2010).

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

ST: Bengts kyrka GC2AAWJ
N 58° 41.504 E 016° 43.166
Sägnen om St: Bengt.
För mycket länge sedan, då det var gott om varg, björn och andra djur på Kolmården, bodde vid St. Lundäng i Lundaskog en from man, som kallades Sankte Bengt. En jul, när Bengt skulle gå till julottan, blev han anfallen av vargar, en hungrig flock, som jagade honom in i skogen. Bengt tog sin tillflykt till en stenhäll, och där fick han, omgiven av djuren, fira sin julotta, ty kyrkklockorna hade redan ringt samman, det hade han hört. Bengt kom inte därifrån på hela juldagen, och först då en ny dag grydde försvann vargarna, så han kunde gå hem.
Stenhällen, där Bengt hade undkommit vargarna och där han firade sin julotta, kallas sedan Sankte Bengts kyrka.
Ungefär så lyder sägnen om Sankte Bengt. Flera varianter finns.
I Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala finns denna uppteckning, gjord 1935 av fil. kand. Alf Karlsson efter en person i Lundaskog.
Här brukade också vallhjonen samlas till dans eller gemensam andakt under bar himmel.

Additional Hints (Decrypt)

Pn 0,5 z öfgre xbefrg, qäe qra yvttre fxlqqnq söe erta.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Markörgrav GC2AAXD
N 58° 41.736 E 016° 43.
En skjutvall och skjutbana byggdes vid Enarsundet av Skarpskytteföreningen i mellankrigstiden.
Tillsammans med Hemvärnet anordnades här tävlingar.

Additional Hints (Decrypt)

Pnpura yvttre fxlqqnq söe erta vaar v znexöetenira, haqre iäfgen zhera ivq ”tbyirg”.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Zetterbloms kanal GC2AQ27
N 58° 41.915 E 016° 42.
Zetterbloms ”kanal”:
För att säkra vattenförsörjningen till Fada kvarn vid Tuna ville mjölnaren i Fada ändra Enarens avvattnig, som i tidigt 1800-tal var mot Nävekvarn och bruket där. Av den anledningen grävde mjölnaren Anders Andersson Zetterblom i Fada en ”kanal” genom åsen norr om Enaren för att om möjligt tappa sjöns vatten mot St. Myskdalen, och ut i bäcken över Fadaslätten vid gården Bäcktorp. För att sedan få vattnet in i Fadabäcken uppströms gården Övre Fabäcken. Den bäck som sedan mynnar i Fadadammen. Vattentillgången till Fada och kvarnen skulle därmed vara säkrad.
Det fanns även andra intressenter om Enarens vatten som var starkare, nämligen Nävekvarns bruk.
Bruket stämde mjölnare Zetterblom i Fada, så projektet stoppades. Vattendomstolen ansåg att rätt utlopp från Enaren är mot Nävån och Nävekvarn, vilket Nävekvarns bruk hävdade. Nävekvarns bruk avgick här med segern, och mjölnare Zetterblom fick böta, därmed fick han också lämna sin kvarn till bruket. Nävekvarns bruk blev nu ägare av Fada kvarn.
Mjölnaren flyttade från Fada kvarn 1823 till Gälkhyttan, han dog 1829. Enligt dödboken: ”Vid arbete vid dammen och föll i”.

Även Lundaskog har haft sin ”Vildhuss” likt den vid "Dödafallet" i Indalsälven, men i mindre skala.

Additional Hints (Decrypt)

Pnpura yvttre fxlqqnq söe erta haqre qhooryfgranean v xnanyraf obggra.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Rutger Jönåker GC2VW0Y
N 58° 44.757 E 016° 43.861
Jönåker är ett litet samhälle i Södermanland som gamla Riksettan går igenom, en liten bit ifrån E4:an.
Men det är inte det denna cache handlar om!
OBS! Gå inte i närheten av järnvägsspåret!
Strul är en svensk komedi från 1988 med Björn Skifs i huvudrollen. Stefan Sauk, Gunnel Fred och Johan Ulveson spelar andra bärande roller. Filmen regisserades av Jonas Frick.
*Filmen är ett komiskt kriminaldrama i högt tempo. Rollfigurerna är kraftigt mallade och dialogen är slagkraftig med inriktning på oneliners, och ofta uttalad med överdrivna svenska dialekter. Filmen har både fått utstå mycket kritik för sin avsaknad av djup, men den har samtidigt blivit något av en kultfilm i andra läger. Många av scenerna är inspelade i Norrköping.
Kemiläraren Conny fälls för narkotikabrott och hamnar i fängelse sedan en mängd narkotika planterats i hans lägenhet av en knarkliga. I fängelsets tvättstuga hittar han en hemlig gång som redan nyttjas av fyra andra interner för att komma ut till utsidan. De andra internerna tvingar Conny att medverka i planeringen av deras stora kupp, att råna en penningtransport med sedlar som ska brännas. I samband med ett av deras tillslag träffar Conny polisinspektören Susanne som han genast blir förtjust i. För att hålla sin egentliga identitet hemlig kallar han sig Rutger Jönåker och påstår att det är ett taget namn efter orten Jönåker. I takt med att interngänget blir alltmer angelägna om att lyckas med sin planerade kupp växer Connys känslor för Susanne sig starkare, och han gör allt för att inte avslöja att han egentligen är fängelsekund, samtidigt som han gör allt för att försöka hindra sina "medbrottslingars" plan att gå i lås.

Rollista (i urval)
Björn Skifs – Conny Rundkvist, "Runken", Rutger Jönåker
Gunnel Fred – Susanne
Magnus Nilsson– Gränges
Gino Samil – Hjelm
Johan Ulveson – Pege
Mikael Druker – Norinder
Stefan Sauk – Alf Brinke
Kåre Sigurdson – Överläkare Sörmark
Hans Rosenfeldt – Glenn
Peter Palmér – Hans Ekelund
Allan Svensson – Connys advokat
Torsten Flinck – Fångvaktare

(Text tagen från Wikipedia)

Additional Hints (Decrypt)

Teöa

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Nyköping Södra TB & COIN Motell GC27TH7
N 58° 45.236 E 016° 43.757
Välkomna att checka in dina TB:s och coins i detta motell. Många fina enkelrum, men även ett stort dubbelrum för dem som vill ha det.
Beläget mellan Nyköping och Norrköping, inte långt från motorvägen.
Öppet 24 timmar om dygnet för incheckning.
Kör av E4:an mot Jönåker/Kolmården för att komma till motellet. STANNA EJ PÅ E4:AN för att ta er till motellet, det är absolut förbjudet.
Läs instruktionerna som hänger på motellet när ni kommer dit.

Lunda Hembygdsförenings första geocaching.

Förening:

Lunda Hembygdsförening

Skapad av: (2012-11-17 19:05:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lunda Hembygdsförening (2019-01-20 12:21:24) Kontakta föreningen