Så hittar Du till Lunda hbf:s hembygdsstuga, Lilla Rosenberg


Hembygdsstugan ligger ca en km väster om Jönåker väg 800 mot Norrköping.
Se kartan nedan:

Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2009/1347.

Editerad av: Stig Göransson (2019-01-10 13:20:18)