>>,Klicka här för att komma till  Luleå Hembygdsförenings hemsida, << 

 

 LULEÅ HEMBYGDSFÖRENING

Luleå hembygdsförening bildades 1984. Den är en stadsförening till skillnad från den stora majoriteten föreningar som finns på landsbygden. Den skall ägna intresse åt stadskulturens, industrin, handelns och sjöfartens historia och nutid  i Luleå.

Den intresserar sig också för skärgården i den mån denna har betydelse för stadens historia, kultur, näringsliv, turism m.m.

Föreningen samlar, bearbetar och sprider kunskap om Luleå genom studiecirklar, privata studier, publicering av skrifter och bilder, stadsvandringar, lördagsprogram i Rödlundsgården m.m.

Föreningen försöker påverka bevarandefrågor och planer. Den har agerat aktivt bl.a. genom att, med eget arbete och egna medel, rädda och renoverat Rödlundsgården samt återskapat ett härbre till denna.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter