Våra byggnader

Säsboden_scenenFotograf: Säsboden_scenen
SÄSBODEN
Säsboden är ett dialektalt ord för sädesmagasin. Huset är en s.k. stolpbod och används ibland för förvaring av kaninernas hö. På väggen sitter en vällingklocka.
 THE GRANARY
The Granary is a separate little storeroom made for cereals. It is elevated for protection against rats. It has the farm bell mounted on it.

 MusieladanFotograf: Musieladan
MUSEILADAN
Detta är gårdens gamla tröskloge. Här finns nu en utställning av redskap för jakt, jordbruk, fiske, skogsarbete och husbyggnad.
 THE MUSEUM BARN
This is the old threshing barn. It is now a comprehensive exhibition of tools and gear for all kinds of trades and activities around the farm.

 GästgivaregårdenFotograf: Gästgivaregården
GÄSTIS
Vår pampiga gästgivaregård från 1850-talet stod tidigare en mil söderut efter den gamla backiga landsvägen mot Närke, i Hellsjön. När det på 1870-talet byggdes järnväg till Ludvika via Grängesberg dog landsvägstrafiken och därmed gästgiveriets verksamhet ut. Huset flyttades hit 1948.
Idag används huset bl a till mindre konferenser och kansli för Ekomuseum Bergslagen. I huset finns det s k Forsslundsrummet, ett vackert rum möblerat och prytt med Karl-Erik Forsslunds möbler och saker.
Karl-Erik Forsslund var bl a författare och fotograf. Han var med och grundade Brunnsviks folkhögskola och han bildade 1920 Ludvika Hembygdsförening.
 THE INN
Our magnificent Inn from the 1850s was earlier situated in Hellsjön, south of Ludvika along the old hilly road to Närke. When the railroad came in the 1870s the traffic on the road decreased and the Inn slowly died.
The Inn was moved to Gammelgården in 1948.
Today the house is used for small conferences and as office. On the upper floor we have the “Forsslund room”, a beautiful room furnished and decorated with things that have belonged to Karl-Erik Forsslund. Karl-Erik Forsslund was a writer and photographer who was one of the founders of Ludvika Hembygds-förening and Ludvika Gammelgård.

 

Hällsjöboden-640x480Fotograf: Hällsjöboden-640x480HÄLLSJÖBODEN
är hitflyttad från Hellsjön som namnet antyder. Den var i mycket dåligt skick när den kom och renoverades grundligt av Ludvika Folkdansgille som än idag delvis disponerar den.
Kuriosa: Hålen i väggen till höger om dörren sägs komma från att någon för länge sedan har prov-skjutit en bössa med slugger (krut) och att man borrat ur kulorna och stöpt om dem. Intet fick förfaras…
THE HÄLLSJÖ CABIN
was moved here from Hellsjön situated near Grängesberg south of Ludvika. It arrived here in a very bad shape and it was thoroughly renovated by our local dance group, Ludvika Folkdansgille, who is still having access to parts of the house for their activity.

Grufmanska LoftbodenFotograf: Grufmanska Loftboden

 GRUFMANSKA LOFTBODEN
En bygdens son, byggmästare Gustaf Edvin Grufman föddes nära Gammelgården, bodde I Sthlm en period och flyttade 1936 till-baka till Marnäs där han köpte en fastighet på vars tomt även loftboden låg. Han skänkte den till hembygdsföreningen, den flyttades hit och stod iordningställd här 1951.
I Grufmanska idag finns bl a verkstad och dräktkammare.
 THE GRUFMAN´S LOFT CABIN
was donated and brought here from a nearby site, completed in 1951. It contains workshops and a small exhibition of the local folk costumes.

BergsmansgårdenFotograf: Bergsmansgården

MANGÅRDSBYGGNADEN
Från början var detta två timmerstugor som låg mycket nära varandra. Den östra stugan uppfördes 1696. Vid ett arvsskifte några år efter byggdes den västra stugan till den andra brodern.
Det bodde två familjer här fram till mitten av 1800-talet då gårdarna byggdes ihop till en.
I mangårdsbyggnaden finns boendemiljöer från olika tider. I bägge köken är t ex spishällarna original, vedspisar sattes ej in utan man lagade maten över öppen eld.
 THE MANOR HOUSE
This old farm was long ago owned by the Church in Västerås and later by the community. Through a number of circumstances it finally was given to the son of a miner, Gosven Hansson. It was then inherited from family to family until 1922 when Ludvika Hembygdsförening bought it.
The house consists of two separate, complete timber frames joined together. The “East cottage” is built around 1690 and the “West cottage” in the late 1690s. Two brothers, married to two sisters, lived here at that time.
All rooms are authentically equipped in accordance with different epochs in the past.

 

Ladugården-640x480Fotograf: Ladugården-640x480LADUGÅRDEN
Den långa längan är byggd 1787. Ladugården innehöll under jordbrukets sista tid bl a foderbod, stall och vagnslider.
Hästvandringen utanför huset användes för att driva ett tidigt tröskverk. I en del av byggnaden har nu Västerbergslagens Geologiska förening inrett ett välfyllt mineralmuseum.
 THE COW-HOUSE
The cow-house, dated in 1787, was in a bad state when the Local Heritage Society (Ludvika Hembygdsförening) took over and it has been extensively renovated with fresh timber. It consisted of a narrow cow-house, a small stable, a pig sty and food stalls.
Outside there is a Horse Reel that in the old days was pulled by a horse. It was used for running a threshing machine on the inside.
Part of the building houses an exhibition of minerals from surrounding districts collected by the local Geologic Society.

 

 VALS-PELLES LOFTBOD
Vals-Pelles loftbod flyttades hit 1937 från en grannfastighet i Marnäs. Där hade den kring mitten av 1800-talet fungerat som Ludvikas första posthus.
I nedre delen har en snickarbod inretts med bl a en svarv. I det andra rummet finns en gammal sko-makarverkstad.
 VALS-PELLES LOFT CABIN
Vals-Pelles loft cabin was in 1937 moved here from a neighbour property here in ”Marnäs”. It had earlier, around the 1850s, been used as Ludvika´s first post office.
The two rooms on the ground floor belong to a carpenter and a shoemaker.

ÖstanberghjuletFotograf: Östanberghjulet

 ÖSTANBERGHJULET
Hjulet pumpade vatten ur gruvorna vid Östanbergs gruvfält i Norrbärke socken, tre mil från Ludvika. Diametern på hjulet är 15 meter, ett av Sveriges största vattenhjul.
Som skydd för hjulet byggdes ett timmerhus. Beroende på flödet i bäcken kunde hjulet snurra med 2-5 varv per minut och gav ca 5 hästkrafter. Kraften överfördes med en stånggång till gruvområdet.
1930 fördes hjulet som ett monument till Ludvika Gammelgård.
 WATER WHEEL MONUMENT
The “Östanberg wheel” was raised 1930 using remaining parts from a wheel which had collapsed during a storm in Östanberg (30 km away). It had been built around 1850 and had been in service until approximately 1905. It is unusually large related to the diameter, 15 meters.
It pumped a mine a mile (1,5 km) away. The power transmission beams were connected directly to the cranks of the wheel. The wheel was protected by a timber “house”. Depending on the flow of water in the brook the wheel made 2-5 turns a minute and yielded 5-10 hp. The power was transmitted to the mine by a so called “stång-gång” (if you turn around you will se one of those that is still functioning).

NasstunFotograf: Nasstun

 NASSTUN
Nasstun översatt till nutida svenska blir ”nattstugan”. På övervåningen sov husfolket sommartid. Byggnadsåret anges med en inristning till 1770 och huset var bebott till 1930-talet. Bottenvåningen användes till förråd. 2015-16 är den nyrenoverad och visar husgeråd, sedon m.m..
Huset innehåller nu föremål som seltyg och redskap. På övervåningen finns inrett en skolsal, linberedningskammare och en brännvinskammare samt en hattutställning från 2015.
 THE NIGHT CABIN
This is one of the largest and most elegant loft cabins in the region. An inscription dates the building to 1770. When spring came people moved out of the crowded living-room/kitchen in the Manor and slept on the upper floor of the cabin throughout the summer. The upper floor functioned as an inhabitant tenant flat until 1930.
Now the whole cabin is a classified museum showing collections of horse gear, utensils for laundry, cooking and baking and milk- and butter handling. Plus a still for home-made aquavit.

Anrikningsverket-640x480Fotograf: Anrikningsverket-640x480

 ANRIKNINGSVERKET
Här finns maskiner från tidigt 1900-tal för olika efter-behandlingar av den uppfordrade malmen. På översta våningen finns en bildutställning som visar det svenska bergsbrukets utveckling samt bilder och föremål som belyser anrikning av järnmalm i Sverige.
 THE DRESSING PLANT
Here we find machinery from the early 1900s. The machines have been used for different finishing treatments of the ore. On the top floor there is a pictorial exhibition of the ancient development of mining and of methods and equipment for the concentration of ores.

AtlashusetFotograf: Atlashuset

 ATLASHUSET
Visar utrustning från tryckluftsepoken, 1900-1960. En stor luftkompressor (ursprungligen från Saxberget) drevs med en större elmotor. Kompressorn gjorde ca 2 v/sek. Utefter väggen står bergborrmaskiner av olika årgång och modell.
 THE ATLAS COPCO HOUSE
This house represents the compressed-air technology in the years 1900-1960. The large, horizontal compressor from Atlas, is from the year 1915. It was run by a large electric motor (2 rps). Around the walls there is an extensive collection of drilling machines.

SmedjanFotograf: Smedjan

 SMEDJAN
Smedjan är en liten brukbar klensmedja. Sådana fanns förr överallt på landet. Här kunde man passa in hästskor, smida spik och krokar mm. Smedjan är det enda hus på gruvmuséet som är byggnadsminnesförklarat.
 THE SMITHY
The smithy is a small, usable forge of a kind that was common in the countryside in the olden days. Here the blacksmith could adjust horse shoes and forge spikes, hooks and similar items.

SandvikshusetFotograf: Sandvikshuset

 Gruvboden
Här visas belysningsutrustning, gamla verktyg och lite bergborrar. En ny utställning är under uppbyggnad.
 The Mining Cabin houses equipment for illumination in mines, old tools and some drilling rods.

HakspeletFotograf: Hakspelet

 HAKSPELET
Att ”spela” betyder i det här fallet att hissa. Vårt hakspel (hissanordning) är ett av två bevarade och är tillverkat på 1840-talet. Det är byggt med de vitala delarna i gjutjärn, resten i trä. Det drevs från en stånggång.
Christoffer Polhem konstruerade på 1700-talet de första hakspelen där fram/tillbakarörelse kunde överföras till en roterande rörelse.
 “Hakspel” means approximately “elevator device”. This one is from the 1840s and is one of two still preserved. The most important parts are made of cast iron and the rest is made of wood.


Tramphjulet
Fotograf: Tramphjulet

 TRAMPHJULET
är en sentida kopia av ett existerande hissmaskineri i Stockholms storkyrka, daterat sent 1500-tal. I gruvindustrin förekom också tramphjul men av enklare utförande och för speciella ändamål.
 TREAD-WHEEL
The wheel is a modern copy of existing elevator machinery in the City Church in Stockholm which dates from the 1500s. In the mining industry tread wheels were used but they were simpler and made for special purposes.

Expedition-640x480Fotograf: Expedition-640x480Expeditionen
Expeditionen byggdes 1951 då även hembygdsföreningens brandsäkra arkiv iordningställdes. Den var först bostad åt gårdsfogden, sedan uthyrd under några år, renoverades 1980 och fungerar sedan dess som Gammelgårdens expedition och arkiv.
THE REGISTRY/OFFICE
The Registry was built in 1951. At the same time the basement with its fireproof archive was completed. The house was at first a residential building but in 1980 it was renovated and since then it functions as the Registry/Office.

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter